Skip to content

Phân tích vấn đề

Giới thiệu

Hệ thống ML tương tự như là hệ thống phần mềm. Khi xây dựng hệ thống phần mềm, việc đầu tiên cần làm đó là xác định các vấn đề và cụ thể hoá thành các yêu cầu có thể đánh giá được và đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết các yêu cầu đó. Cốt lõi của hệ thống ML khi được xây dựng vẫn là đưa ra và xử lý được bài toán kinh doanh của một tổ chức.

Trong khoá học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài toán giả định của một công ty có mô hình kinh doanh tương tự Grab và đã tìm hiểu về ML chọn đó làm giải pháp, vấn đề kinh doanh của công ty của bạn là:

Làm thế nào để chọn ra tài xế có khả năng cao nhất sẽ hoàn thành một cuốc xe khi có yêu cầu đặt xe từ khách hàng?

Hình dưới đây thể hiện yêu cầu về đầu vào và đầu ra của vấn đề.

graph LR
  n01[ ] --Thông tin tài xế 1--> n1[Hệ thống ML] --Tài xế có khả năng cao nhất<br>hoàn thành cuốc xe--> n02[ ]
  n03[ ] --Thông tin tài xế 2--> n1
  n04[ ] --Thông tin tài xế 3--> n1
  style n01 height:0px;
  style n02 height:0px;
  style n03 height:0px;
  style n04 height:0px;

Phân tích vấn đề

Quá trình định nghĩa vấn đề kinh doanh là quá trình trả lời nhiều câu hỏi. Bảng dưới đây liệt kê các câu hỏi tiêu biểu và các câu trả lời.

Chủ đề Câu hỏi Trả lời
Mục tiêu Mục tiêu kinh doanh? Tăng số lượng cuốc xe được hoàn thành trong 1 tháng 10%
Các chức năng chính? Chọn tài xế có khả năng cao nhất hoàn thành cuốc xe
Các bên liên quan Ai là người tham gia? Vai trò và trách nhiệm? Product owner, Product manager, Solution Architect, Data Scientist, Data engineer, ML engineer
Ai cần được thông báo về dự án? Head of Engineering, CTO, CEO
Ai là người dùng cuối? Khách hàng
Data Có thể lấy ở các nguồn nào? Static data và streaming data từ ứng dụng đặt xe của công ty
Định nghĩa quy trình để biến đổi data sang format có thể dùng được? Giả sử quy trình để biến đổi data, feature engineering đã được định nghĩa
Phát triển model Có giải pháp nào đã được thực hiện để đối chiếu? Giả sử đã tìm hiểu các giải pháp của đối thủ cạnh tranh
Có những thresholds nào được dùng để khiến giải pháp trở nên hữu ích? Model inference không được chạy quá 500ms
Cân nhắc tradeoffs False positives (false alarm) có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn
Có cần confidence score không? Dùng threshold nào? Không cần, rank các tài xế theo xác suất mà model dự đoán sau
Làm gì với các dự đoán không được chọn? Được log lại và gán label
Đánh giá model Dùng metrics nào để đánh giá model lúc phát triển và ở production? Dùng metrics Root Mean Square Error (RMSE)
Làm sao để liên kết model performance với mục tiêu kinh doanh? Ở production, ngoài RMSE để đánh giá model performance, cần tính tỉ lệ hoàn thành các cuốc xe trong 1 tháng gần nhất
Triển khai Data của quá trình inference sẽ được lấy từ đâu? Được format và lưu trữ thế nào? Data đầu vào của quá trình inference được lấy từ Online Feature Store (sẽ được giải thích trong bài Model serving)
Model được triển khai ở đâu? Lên server nội bộ của công ty
Khi nào chạy batch prediction? Khi nào chạy online prediction? Chạy batch prediction mỗi giờ cho các tài xế ít hoạt động, data ít thay đổi. Chạy online prediction cho các tài xế hoạt động nhiều
Tốc độ thay đổi của data thế nào? Vài features sẽ thay đổi không thường xuyên, đặt lịch để cập nhật hàng ngày. Vài features cần lấy từ streaming data, cần data pipeline riêng để xử lý và lưu trữ
Bao lâu thì cần train lại model? Dựa vào tốc độ thay đổi của data hoặc chất lượng data ở production
Labels ở production được thu thập như thế nào? Sau khi tài xế được chọn, ứng dụng đặt xe sẽ trả về kết quả xem cuốc xe có hoàn thành không
Quyền riêng tư Có yêu cầu nào về quyền riêng tư của data, labels, v.v Data và labels chỉ được dùng trong nội bộ công ty
Hệ thống có thể được kết nối với internet không?
Có thể giữ data của users trong bao lâu? Không giới hạn
Chi phí và lợi ích Ngân sách ban đầu $500,000
So sánh chi phí và lợi ích Lợi ích lớn hơn chi phí nhiều, hệ thống có thể tái sử dụng, chi phí để optimize không lớn
Cần đạt yêu cầu nào để tăng kinh phí? Hoàn thành các mốc thời gian tiếp theo, triển khai model ra production và tiếp tục chứng minh lợi ích lớn hơn nhiều chi phí
Rủi ro Phân tích rủi ro đi kèm Có thể model được đánh giá offline là tốt, nhưng ở production không mang lại hiệu quả cao
Phân tích rủi ro kinh doanh khác Hết tiền trước khi hoàn thiện POC
Ràng buộc kĩ thuật Có hệ thống cũ nào cần tích hợp với không? Không
Architecture và tools sẽ dùng? Được định nghĩa ở bài tiếp theo

Ngoài một vài câu hỏi được nêu ở trên, tuỳ vào mục tiêu kinh doanh sẽ có các vấn đề và câu hỏi khác được đưa ra. Trong bảng trên, nhiều câu trả lời liên quan tới mảng kinh doanh của công ty đã được trả lời ngắn gọn. Những câu trả lời này thông thường được một đội ngũ các Data Analyst và Business Strategist thảo luận, phân tích, và giải đáp. Trong quá trình thực hiện dự án, các câu hỏi trên sẽ được cập nhật liên tục. Chúng ta không mong đợi câu trả lời sẽ chính xác từ khi còn chưa bắt đầu thực hiện dự án. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây về các câu hỏi khác khi định nghĩa vấn đề kinh doanh.

Tổng kết

Trong quá trình phát triển hệ thống ML, mọi thành viên đều cần chú ý tới 4 tính chất cơ bản của một hệ thống ML, bao gồm Tính tin cậy (Reliability), khả năng thay đổi quy mô (Scalability), khả năng bảo trì (Maintainability) và tính thích nghi (Adaptability). Bạn có thể đọc thêm ở khoá học CS 329S: Machine Learning Systems Design để hiểu rõ hơn về chúng.

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các architecture, workflows và MLOps platform được dùng trong khoá học.

Tài liệu tham khảo